කථන විශ්ලේෂණය සහ කථාව: ප්‍රධාන මෙවලම් දෙකක්

දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් කතාව තක්සේරු කරන පරීක්ෂණ කටයුතු නම් හෝ විවිධ ප්රතිචාර අතර තෝරා මත විශ්වාසය තැබිය යුතුය. මෙම පරීක්ෂණ සඳහා සැබවින්ම ප්රයෝජනවත් [...] වුවත්

ඒඒසී සහ ස්නායු වර්ධන ආබාධ: ක්‍රමානුකූල සමාලෝචන දෙකක්

2021 දී, දරුවන්ගේ භාෂාමය වර්‍ධනයෙහි වර්‍ග වර්‍ණ විකල්ප සන්නිවේදනයේ සාර්‍ථක භාවය පිළිබඳව ඉතා රසවත් ක්‍රමානුකූල සමාලෝචන දෙකක් [...]

දරුවාගේ අභිනය දැනටමත් වැඩිහිටි සන්නිවේදනයේ මූලධර්ම අඩංගු වේ

අභිනය යනු දරුවාගේ මුල් අවදියේදීම පෙනෙන අතර පසුව වාචික සන්නිවේදනය වීමට පෙර සිදු වේ. පොදුවේ ගත් කල, අපට අභිනයන් ඩෙටිකික්ස් (ඇඟවීමේ ක්‍රියාව) සහ [...] ලෙස බෙදිය හැකිය.

මනසෙහි “ජිම්නාස්ටික්” සඳහා ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් 2 වන කොටස: දීප්තිය

ස්නායු ogn ානාත්මක පුනරුත්ථාපනය සඳහා සම්පත් සමාලෝචනය කිරීම සහ විධායක කාර්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා, ඉතා ප්‍රයෝජනවත් යෙදුම් කිහිපයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය [...]